خدمات شبکه شامل چه مواردی می شود؟

خدمات شبکه

خدمات و سرویس های شبکه

نصب و راه اندازی شبکه

مدیریت و پشتیبانی شبکه

شبکه های کامپیوتری به طور دوره ای باید بررسی و سرویس شوند. سرویس های دوره ای باعث جلوگیری از خرابی ها و قطعی های بی موقع می شود. مدیریت و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری باید به طور مستمر و دوره ای انجام شود.

مدیریت صحیح و بهینه از خرابی های احتمالی جلوگیری می کند و در صورت بروز مشکل به سرعت وارد عمل شده و مشکل را حل می کند.

حفظ و نگهداری شبکه

حفظ و نگهداری شبکه از مهم ترین خدمات شبکه های کامپیوتری است. این کار به شما اطمینان می دهد که شبکه آی تی شما در برابر طیف وسیعی از مشکلات احتمالی به درستی محافظت می شود.

خدمات امنیت شبکه

مهم ترین بخش خدمات شبکه، امنیت است

تجهیزات شبکه

اجرای غیرفعال شبکه

اجرای فعال شبکه

در خدمات شبکه به تولید، بازتولید، هدایت و مسیریابی سیگنال، فعال شبکه می گویند

ارتباط خدمات شبکه با کسب و کارهای امروزی

مهم ترین عامل در سازمان، بهره گیری از خدمات شبکه به منظور بهبود کسب و کار است

سخن پایانی