معرفی سیسکو وفناوری آن در شبکه کامپیوتری

سیسکو چیست و چه فعالیتی انجام می دهد؟ (در 4 گام این شرکت را بشناسید)

تاریخچه سیسکو…

شرکت سیسکو cisco|نوران نمایندگی غیر رسمی سیسکو در ایران

  • CCIE  (متخصص شبکه بندی سیسکو)
  • CCNP  (حرفه‌ای شبکه سیسکو)
  • CCDP  (حرفه‌ای طراحی سیسکو)
  • CCIP  (حرفه‌ای شبکه بندی سیسکو)
  • CCSP (حرفه‌ای امنیت سیسکو)
  • CCVP (حرفه‌ای تلفن اینترنتی سیسکو)
  • CCDA  (همکار طراحی سیسکو)
  • CCNA  (همکار شبکه سیسکو)
  • CCSI (آموزش دهنده سامانه‌های سیسکو)
تولید سیسکو در هند آغاز شد

مدرک CCAr

ریشه نام سیسکو

لوگوی سیسکو سیستمز تا سال ۲۰۰۶