چه تاثیری اینترنت بر زندگی اجتماعی ما انسانها دارد

تاثیر اینترنت بر زندگی اجتماعی

افزودن زبان‌ها

اینترنت سرمایه ای است جهانی، حاصل تلاش علمی ، فنی ، مالی ، هنری ، ادبی و سیاسی که از لحاظ سرعت ، دقت ، گستردگی اطلاعات ، امکان برقراری در هر لحظه و هر جا از سایر تکنولوژی ها متمایز است.

بر اساس آمارها در سال 2005 میلادی ، تعداد کاربران اینترنتی به 850 میلیون نفر رسید که این میزان کل جمعیت جهان در زمان پیدایش اینترنت است.

دیدگاه خوش بینانه ، دیدگاه بدبینانه