مقدمه ای بر اینترنت اشیاء صنعتی

اینترنت اشیا صنعتی (IIOT) یکی از زیرشاخه‌های اینترنت اشیا است که به طور خاص به اتوماسیون صنعتی اشاره دارد. IIOT دستگاه‌های اتوماسیون مانند حسگرها، محرک‌ها و PLCها (کنترلگر منطقی برنامه‌پذیر) را به اینترنت متصل می‌کند و امکان جمع‌آوری داده‌های صنعتی را فراهم می‌کند. با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، می‌توان فرآیندهای تولید را بهینه‌سازی کرد، …

مقدمه ای بر اینترنت اشیاء صنعتی ادامه »