راه اندازی فیبر نوری در عمل کرد شبکه چه تاثیری دارد؟

توسعه ارتباطات با فیبر نوری؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها - ایرنا

فیبر نوری یک رشته باریک و بلند از یک ماده شفاف مانند شیشه یا پلاستیک است که برای انتقال اطلاعات با استفاده از نور به کار می‌رود. این فناوری در ارتباطات، اینترنت، پزشکی و صنایع دیگر استفاده می‌شود. فیبر نوری دارای پهنای باند بالا و سرعت انتقال اطلاعات بیشتری نسبت به کابل‌های معمولی دارد و مقاومت بالایی در برابر تداخل الکترومغناطیسی دارد.

  1. فیبر نوری با هسته و غلاف شیشه‌ای: در این نوع، هسته و غلاف از شیشه ساخته شده‌اند. این نوع فیبر نوری برای انتقال داده‌ها در فواصل بزرگ و با سرعت بالا استفاده می‌شود.
  2. فیبر نوری با هسته و غلاف پلاستیکی (POF): در این نوع، هسته از پلاستیک و غلاف از شیشه یا پلاستیک ساخته می‌شود. این نوع فیبر نوری بیشتر برای حمل داده‌ها در فواصل کوتاه استفاده می‌شود و کیفیت شیشه را ندارد.
  3. فیبر نوری با هسته شیشه‌ای و غلاف پلاستیکی (PCF): در این نوع، هسته از شیشه و غلاف از پلاستیک ساخته می‌شود. این نوع فیبر نوری برای کاربردهای خاصی مانند سنسورهای نوری استفاده می‌شود.


فیبر نوری و عملکرد آن در سرعت اینترنت

توسعه ارتباطات با فیبر نوری؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها - ایرنا
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-9.jpeg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-10.jpeg است
  1. فیبر نوری با هسته و غلاف شیشه‌ای: در این نوع، هسته و غلاف از شیشه ساخته شده‌اند. این نوع فیبر نوری برای انتقال داده‌ها در فواصل بزرگ و با سرعت بالا استفاده می‌شود.
  2. فیبر نوری با هسته و غلاف پلاستیکی (POF): در این نوع، هسته از پلاستیک و غلاف از شیشه یا پلاستیک ساخته می‌شود. این نوع فیبر نوری بیشتر برای حمل داده‌ها در فواصل کوتاه استفاده می‌شود و کیفیت شیشه را ندارد.
  3. 
  4. فیبر نوری با هسته شیشه‌ای و غلاف پلاستیکی (PCF): در این نوع، هسته از شیشه و غلاف از پلاستیک ساخته می‌شود. این نوع فیبر نوری برای کاربردهای خاصی مانند سنسورهای نوری استفاده می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید